Tuesday, 27 August 2019

Fáilte Ar Ais Ar Scoil

We hope you all had a lovely summer. We will be back to school this Thursday, the 29th August. A special welcome to our new Junior Infants.

Beimid ag fáiltiú na páistí ar ais ar scoil ar Dhéardaoin an 29ú Lúnasa 2019. Tá fáilte speisialta roimh ár Naíonáin nua:)